Auteursrecht

Auteursrecht

Op de inhoud van Vegetus, zoals de teksten en foto's, rust auteursrecht, daarom is het niet toegestaan afbeeldingen en teksten van Vegetus letterlijk over te nemen. Het is wel toegestaan een recept in je eigen woorden te reproduceren, omdat dit niet verboden is volgens de wet. We stellen het dan op prijs als je een link of bronverwijzing naar Vegetus plaatst, om aan te geven waar je het idee voor dat recept gevonden hebt. Dit is echter niet verplicht.

Als je inhoud van Vegetus wilt gebruiken op je website of een ander medium (boek, tijdschrift, etc.) dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Afhankelijk van jouw doelstelling kunnen we dan besluiten of je onze inhoud mag gebruiken, en onder welke voorwaarden.

Verwijzingen (hyperlinks)

Een groot deel van het nut van het World Wide Web komt van verwijzingen, daarom staat Vegetus je toe om een verwijzingen naar onze inhoud te maken (deep linking). We staan echter niet toe dat je alleen een directe koppeling naar onze afbeeldingen en/of foto's maakt zonder de Vegetus pagina te tonen. Als wij merken dat je dat wel doet dan zullen we hiertegen maatregelen nemen.

Reacties

Het auteursrecht van reacties blijft bij de schrijver van de reactie. Vegetus behoudt zich het recht voor reacties zonder opgave van reden te verwijderen. Ook zullen wij reacties reproduceren op verzoek van de politie of justitie of een andere organisatie als dit wettelijk verplicht is. Ingezonde reacties worden op de website geproduceerd, hieraan kunnen door de auteur geen rechten worden ontleend.

Als je vermoed dat een reactie inbreuk maakt op jouw auteursrecht, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.